INTCH

PAGANINI Aureus Ytaner

 

INTCH

Barclay Lyca OH! HENRI

 Lyca Ransom of Red Chief
 

 Stonecreek Rhinestone Cowboy

 Lyca Piece of the Puzzle

 Simi Lyca Wild Thing

 Simi Lyca Celebration

 Lyca Cower Girl Look

INTCH

KILLALA Aurea  Ytaner

INTCH

CHERUBIN Aureus Ytaner

INTCH ZYPRIAN a.d. Schneckenhaus

CH VOLSHEBNITSA Chrustalnovo zamka

INTCH

HELIMADOE Aurea Ytaner

INTCH BROYAN a.d. Schneckenhaus

INTCH Golden VALÉRY Ytaner

 

INTCH

Ó,MANON! Aurea Ytaner

 

CH

Severnaja Roza BALTIC STAR

INTCH

Tazhtavatur

 Lisjenok Ludvig s irtyshskih Beregov

 Meidzhin Akva Star

Charovnitza iz Doma Tajur

 Noveltys Simply Simon

 Milaya Igruniya iz Doma Tajur

INTCH

JOSEPHINE Aurea Ytaner

CH

Golden YTÓNIO Ytaner

 ICH Golden PORGY Ytaner 

INTCH Golden VALÉRY Ytaner

ICH

GIUSEPPINA Aurea Ytaner

INTCH BROYAN a.d. Schneckenhaus

INTCH Golden VALÉRY Ytaner