F E D E R A T I O N C Y N O L O G I Q U E I N T E R N A T I O N A L E
Secretariat General: 13, Place Albert I – B 6530 THUIN (Belgie)


PUDL
F.C.I.-Standard č. 172 / 18.04.2007 / GB
(Caniche)
ZEMĚ PŮVODU: Francie
DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO STANDARDU: 06.03.2007
POUŽIT Í : společenský pes
ZAŘAZENÍ PODLE FCI: Skupina 9 Společenští a malí psi.
Pudl Sekce 2
Bez zkoušky z výkonu.


KRÁTKÉ HISTORICKÉ SHRNUTÍ: Etymologicky francouzské slovo „caniche“ (pudl)
vychází z „cane“, což je francouzské slovo pro kachnu. V jiných zemích je název plemene
spojován se stříkáním vody. Původně byli tito psi používáni při lovu divokého ptactva.
Pocházejí z barbetů, z nichž si zachovali mnoho charakteristických rysů. V roce 1743 byla
francouzsky „caniche“ nazývána fena barbeta. Potom se barbet a pudl postupně oddělovali.
Chovatelé věnovali mnoho úsilí získání jednobarevných jedinců. Pudl se stal velmi
populárním společenským psem díky své přátelské, veselé a věrné povaze a také díky čtyřem
velikostem a různým barevným varietám, mezi nimiž každý nalezne tu pravou.


CELKOVÝ VZHLED: Harmonický pes středních proporcí s charakteristickou kadeřavou
srstí, která je buď kudrnatá nebo šňůrová. Vzhled odpovídá inteligentnímu, stále pozornému,
čilému a harmonicky stavěnému psovi elegantního a hrdého zjevu.
DŮLEŽITÉ POMĚRY:
- délka tlamy je přibližně 9/10 délky mozkovny.
- délka trupu (skapulárně-ischiální, tj. od hrbolku lopatky k hrbolku kosti sedací) je
lehce větší než kohoutková výška.
- výška v kohoutku je prakticky stejná jako výška v zádi.
- výška lokte je 5/9 kohoutkové výšky.
CHOVÁNÍ / CHARAKTER (POVAHA): Vyznačuje se věrností, učenlivostí a schopností
výcviku, což z něj činí mimořádně příjemného společníka.


HLAVA: Ušlechtilá, rovných linií, úměrná velikosti těla. Hlava je dobře modelovaná, nesmí
být těžká ani masivní, ale ani přehnaně jemná.
MOZKOVNA:
Lebka: Její šířka je menší než polovina celkové délky hlavy. Při pohledu shora se mozkovna
jeví oválná, z profilu je lehce konvexní. Osy mozkovny a tlamy jsou lehce rozbíhavé.
Nadočnicové oblouky: středně zdůrazněné, pokryté dlouhou srstí.
Čelní rýha: Široká mezi očima, lehce se zužující směrem k silně vyjádřenému týlnímu hrbolu.
(U trpasličích pudlů může být týlní hrbol poněkud méně vyjádřen.)
Stop: Velmi málo vyjádřen.
OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nosní houba: vyvinutá, při pohledu z profilu kolmá, nozdry jsou otevřené. U černých, bílých a
stříbrných psů je nosní houba černá; u hnědých psů je hnědá; u pudlů se zbarvením aprikot
(oranžovoplavá) a červenoplavých je hnědá nebo černá.
Tlama: Horní profil zcela rovný, délka odpovídá zhruba devíti desetinám délky mozkovny.
Obě větve dolní čelisti probíhají téměř paralelně. Tlama je silná. Dolní profil tlamy je tvořen
dolní čelistí a nikoliv okrajem horního pysku.
Pysky: Středně vyvinuté, poměrně těsně přiléhající, středně silné. Horní pysky přiléhají na
dolní, nejsou převislé. U černých, bílých a stříbrných psů jsou pysky černé. U hnědých pudlů
jsou hnědé; u pudlů se zbarvením aprikot (oranžovoplavá) a červenoplavých jsou pysky více či
méně tmavě hnědé nebo černé. Koutek pysku nesmí být výrazný.
Čelisti / zuby: Nůžkový skus. Silné zuby.
Líce: Nevystupující, formovány kostmi. Partie pod očima je dobře tvarovaná a jen málo
vyplněná. Jařmové oblouky jen velmi málo vyjádřené.
Oči: Horlivý výraz. Posazeny v úrovni stopu, lehce šikmo. Mandlového tvaru. Černá nebo
tmavě hnědá barva. U hnědých psů může být barva očí tmavě jantarová.
Oční víčka : Okraje očí jsou černé u černých, bílých a stříbrných jedinců. U jedinců barvy
aprikot (oranžovoplavá) nebo červenoplavých mohou být hnědé nebo černé.
Uši: Dosti dlouhé a volně spadající podél lící. Nasazení uší se nachází v prodloužení linie
vycházející ze špičky nosu a procházející pod vnějším koutkem oka. Jsou ploché, pod
nasazením širší, na špičkách zaoblené, pokryté velmi dlouhou zvlněnou srstí. Kůže má
dosahovat ke koutku pysků.
KRK: Silný, šíje za zátylkem lehce klenutá, krk středně dlouhý, dobrých proporcí. Hlava je
nesena vysoko a hrdě. Lalok se netvoří. Krk má oválný průřez. Jeho délka je poněkud menší
než je délka hlavy.


TRUP: Dobrých proporcí. Délka trupu je lehce větší než kohoutková výška.
Kohoutek: Středně vyvinutý.
Hřbet: Krátký. Hřbetní linie je harmonická a pevná. Kohoutková výška je prakticky rovna
výšce od nejvyššího bodu zádi k zemi.
Bedra: Pevná a svalnatá.
Záď: Zaoblená, nikoliv však spáditá.
Předhrudí: Vrchol hrudní kosti je lehce vystupující a leží poměrně vysoko.
Hrudní koš: Dosahující až k loktům. Jeho šířka odpovídá dvěma třetinám hloubky. U velkých
pudlů obvod hrudníku měřený za lopatkami musí být větší než kohoutková výška o 10 cm.
Oválný průřez, široký v dorzální (hřbetní) části.
Břicho a slabiny: Vtažené, ale nikoliv přehnaně.


OCAS: Nasazený dosti vysoko, v úrovni beder. Může být ponechán přirozeně nebo kupírován
na 1/3 nebo o 1 délky (v zemích, kde není zakázáno kupírování ocasů). V postoji je ocas
nesen nízko, v pohybu je šikmo zvednutý.

KONČETINY
HRUDNÍ KONČETINY: Hrudní končetiny zcela rovné a rovnoběžně postavené, dobře
osvalené, dobré síly kostí. Výška lokte nad zemí je o málo větší než polovina kohoutkové
výšky.
Plece: Šikmo uložené, dobře osvalené. Lopatka tvoří s pažní kostí úhel zhruba 110°.
Nadloktí: Délka pažní kosti odpovídá délce lopatky.
Zápěstí: Tvoří prodloužení přední části předloktí.
Přední nadprstí: Silné, při pohledu ze strany téměř kolmé.
Tlapy hrudních končetin: Spíše malé, pevné, tvořící krátký ovál. Prsty jsou dobře klenuté,
těsně přiléhající. Polštářky jsou tvrdé a silné. Drápy jsou u černých a stříbrných pudlů černé, u
hnědých jsou černé nebo hnědé. U bílých pudlů mohou být drápy zbarveny v celé škále
odstínů od rohoviny až po černou. U aprikot a červenoplavých pudlů jsou drápy hnědé nebo
černé.
PÁNEVNÍ KONČETINY: Při pohledu zezadu jsou končetiny postaveny paralelně. Osvalení je
dobře vyvinuté a velmi zřetelné. Hlezno je dosti dobře zaúhlené. Koxálně-femorální, tibiálněfemorální
a tibiálně-tarsální úhly jsou vyjádřené.
Stehna: Dobře osvalená a silná.
Nárt a zánártí: Svisle postavené. Pudl nesmí mít při narození na pánevních končetinách
paspárky.
Tlapy pánevních končetin: Viz tlapy hrudních končetin.
CHODY / POHYB: Pudl má lehký a pružný krok.

 
KŮŽE: Je pružná, bez ochablosti, pigmentovaná.
Pigmentace kůže černých, hnědých, stříbrných pudlů a pudlů zbarvení aprikot nebo
červenoplavého musí být v souladu s barvou srsti. U bílých pudlů je žádoucí stříbřítá
pigmentace kůže.


OSRSTĚNÍ:
SRST:
· Kadeřavá srst : bohatá, jemná srst s texturou odpovídající vlně, velmi zkadeřená, pružná,
odolávající tlaku ruky. Srst má být velmi hustá, bohatá, stejnoměrné délky, tvořící
rovnoměrné kadeře.
· Š ňůrová srst : srst je bohatá, jemná, textury podobající se vlně; tvoří charakteristické šňůry,
dlouhé alespoň 20 cm.
BARVA: Jednobarevná: černá, bílá, hnědá, stříbrná (stříbřitě šedá), oranžovoplavá (aprikot),
červenoplavá.

· Hnědá : čistá, poměrně tmavá, jednotná a teplého odstínu. Béžová a její světlejší odstíny
nejsou přípustné.
· Stříbřitě šedá : Stejnoměrná, čistá. Barevné odstíny nesmějí přecházet do černé ani do bílé.
· Oranžovoplavá (Aprikot) : Stejnoměrná. Barevné odstíny nesmějí přecházet do plavé,
krémové nebo červenoplavé.
· Červenoplavá :
Stejnoměrná po celém těle, nesmí přecházet do oranžovoplavé.
Oční víčka, nosní houba, pysky, dásně, patro, tělní otvory, šourek a polštářky tlapek jsou dobře
pigmenované.


VELIKOST:
· Velký pud l : nad 45 až do 60 cm, s tolerancí +2 cm. Velký pudl musí představovat
zvětšenou a vyvinutou obdobu středního pudla a musí si zachovat jeho typické znaky.
· Střední pudl : nad 35 až do 45 cm.
· Trpasličí pudl : nad 28 až do 35 cm. Trpasličí pudl musí představovat zmenšeného středního
pudla a musí si pokud možno zachovat stejné proporce; nesmí vykazovat znaky zakrslosti
(nanismu).
· Toy pudl : nad 24 cm až do 28 cm (žádoucí ideální typ je 25 cm, s tolerancí -1 cm). Toy
pudl si v celkovém vzhledu zachovává vlastnosti trpasličího pudla a stejné proporce, které
jsou v souladu se standardem. Všechny znaky zakrslosti (nanismu) jsou vyloučeny, jedině
týlní hrbol může být méně vyjádřen.


VADY: Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí považovat za vadu, a závažnost,
s níž je vada posuzována, musí být v přesném poměru k jejímu stupni.
· Kapří nebo volný hřbet.
· Ocas nasazený příliš nízko.
· Příliš neklidný jedinec.
· Chrup : absence 2PM1 není brána v úvahu. Absence jednoho nebo dvou PM2, pokud jsou
symetrické. Absence M3 není brána v úvahu.


ZÁVAŽNÉ VADY:
· Částečně depigmentovaná nosní houba.
· Slučí nos (příliš úzký).
· Špičatá tlama.
· Klenutý nosní hřbet.
· Chrup : absence dvou PM2, pokud není symetrická.
· Příliš velké nebo zapadlé oči, nedostatečně tmavé.
· Příliš krátké uši.
· Spáditá záď.
· Ocas stočený nad hřbetem.
· Příliš strmé zaúhlení pánevních končetin.
· Plynulý nebo prodloužený krok.
· Řídká, měkká nebo hrubá srst.
· Barva nedostatečně jasně vyjádřená nebo nestejnoměrná : černavě šedá nebo bělavě šedá,
vymytá plavá, krémová, béžová u hnědých jedinců nebo velmi tmavá hnědá.


VYLUČUJÍCÍ VADY:
· Agresivita nebo bázlivost.
· Nosní houba zcela depigmentovaná.
· Nedostatek plemenného typu, zvláště v oblasti hlavy.
· Předkus, podkus.
· Chrup: absence 1 řezáku nebo 1 špičáku nebo 1 karnasiálu (P4 horní čelist, M1 spodní
čelist). Absence jednoho PM3 nebo jednoho PM4. Absence tří nebo více PM (kromě PM1)
· Absence ocasu nebo přirozeně krátký ocas.
· Paspárky nebo stopy paspárků na pánevních končetinách.
· Srst, která není jednobarevná.
· Bílé znaky.
· Bílé pesíky na tlapkách.
· Výška přesahující 62 cm u velkých pudlů a menší než 23 cm u toy pudlů.
· Jakýkoliv jedinec vykazující znaky zakrslosti, globulární lebku, absenci týlního hrbolku,
velmi vyznačený stop, vystupující oči, příliš krátká a vzhůru zvednutá tlama, ustupující
brada.
· Čelní rýha prakticky neexistující.
· Velmi lehká kostra u toy pudlů.
· Zatočený ocas se špičkou spadající přes slabiny nebo záď.
Jedinci vykazující fyzické nebo povahové abnormality musí být diskvalifikováni.
Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.


PŘÍLOHA KE STANDARDU :
UZNÁVANÉ VÝSTAVNÍ STŘIHY:
Lví střih: Pudl s kadeřavou i šňůrovou srstí je vzadu ostříhán až k žebrům. Rovněž je třeba
ostříhat: tlamu, obličejovou část nad spodními víčky a pod nimi; líce; hrudní a pánevní
končetiny s výjimkou manžet nebo náramků a libovolných motivů na zádi; ocas s výjimkou
kulaté nebo podlouhlé koncové bambulky. Pro všechny jedince je předepsán knír. Je dovoleno
ponechat srst na hrudních končetinách (tzv. kalhotky).
Moderní střih: Na pánevních a na hrudních končetinách je povoleno ponechat srst za
bezpodmínečného dodržení následujících předpokladů:
1. Ostříhat je třeba:
a) tlapky hrudních končetin od drápů k drápu na karpálním prstu; dolní část pánevních
končetin až do výšky odpovídající výšce střihu na hrudních končetinách. Pomocí
strojku je povoleno ostříhat pouze srst na prstech.
b) hlavu a ocas podle výše popsaných pravidel.
U tohoto střihu se výjimečně připouští:
· Krátký vous na dolní čelisti, který by neměl být delší než 1 cm. Dolní linie se zastřihuje
rovnoběžně s dolní čelistí. Vous v podobě »kozí brady« není dovolen.
· Bambulka na ocasu může být vynechána.
2. Zkrátit je třeba: Srst na trupu tak, aby na hřbetě bylo patrné delší či kratší moaré v délce
nejméně 1 cm. Délka srsti se postupně prodlužuje kolem žeber a nahoře na končetinách.
3. Upravené osrstění:
a) na hlavě, kde zůstává koruna (topknot) přiměřené výšky, podobně jako na krku, kde
přechází vzadu ke kohoutku a vpředu bez přerušení v lehce šikmé linii od horní části
předhrudí až k ostříhané části tlapy. V místě nasazení uší nanejvýš do jedné třetiny
jejich délky se může srst zkrátit nůžkami nebo strojkem ve směru růstu srsti. Dolní část
ucha zůstává pokrytá srstí, jejíž délka se směrem dolů postupně prodlužuje. Srst končí
třásněmi, které lze zarovnat nůžkami.
b) na končetinách, kde »kalhotky« tvoří zřetelný přechod k vystříhané části tlapek.
Směrem nahoru se srst postupně prodlužuje, takže na plecích a na stehnech dosahuje
(při natažení chlupů) délky 4 až 7 cm. Délka srsti musí být v poměru k velikosti psa;
nesmí působit dojmem nadměrné objemnosti. »Kalhotky« pánevních končetin musí
podtrhovat typické zaúhlení končetin pudla. Jakýkoliv jiný střih, který neodpovídá výše
uvedeným zásadám, vede k diskvalifikaci psa z posuzování. Nezávisle na použitém
střihu nesmí střih nijak ovlivňovat hodnocení na výstavě. Všichni vystavovaní pudlové
přihlášení do stejné třídy se posuzují a hodnotí společně.
Anglický střih: U tohoto střihu se ke lvímu střihu doplňují a modelují motivy – například
náramky nebo manžety na pánevních končetinách nebo na hlavě koruna (topknot). U tohoto
střihu není pevně předepsán knír. Absence ostrých prostřihů v srsti na pánevních končetinách
se toleruje. Koruna (topknot) není pevně předepsána (je zakázáno používat lak nebo jinou
látku k udržení koruny na místě).
Pudli, kteří nejsou ostříháni v souladu se standardem, nesmějí být posuzováni na výstavách
nebo oficiálních akcích (dokud střih přetrvává), nejsou však vyřazeni z chovu.
 

Zpět